Ucenicizare


A fi ucenic şi apoi a deveni făcător de ucenici este porunca Domnului Isus pentru fiecare credincios. Iată ce spunea Domnul: ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Matei 28:19

Din punct de vedere biblic, ucenicizarea nu este un program, ci un proces prin care devii tot mai asemănător cu Domnul Isus şi tot mai dornic să îi vezi şi pe alţii că devin la rândul lor ucenici. Evangheliile şi Faptele Apostolilor conţin 260 de referiri la cuvântul „ucenic”. De fiecare dată când e folosit cuvântul, acesta descrie o relaţie cu Domnul Isus, nu atingerea unui nivel spiritual sau religios.

Ucenicizarea este o călătorie de o viaţă în ascultarea de Domnul Isus care transformă spiritual valorile şi comportamentul aceluia care devine ucenicul Său.

La ”LIMANURI BUNE” toate nevoile credincioşilor sunt importante. Inclusiv, aceea de comuniune unii cu ceilalţi. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie. De aceea, noi credem că ea trebuie împlinită. Cel mai bun mod în care se poate împlini este într-un grup mic. Acolo este cadrul cel mai propice ca un credincios să aibă părtăşie cu alţi credincioşi.

  • Scopul grupurilor mici este ucenicizarea. Aceasta are cel mai bine loc atunci când există posibilitatea realizării părtăşiei frăţeşti şi a slujirii fiecărui membru al grupului, pentru ca fiecare să îşi pună în valoare darul sau darurile primite de la Dumnezeu.
  • Grupurile mici sunt organizate sub forma grupurilor mici deschise, permiţând accesul şi a altor persoane care doresc să participe. În cazul în care grupul devine prea mare, limitându-se astfel creşterea celor din cadrul grupului, grupul se va replica, împărţindu-se în două pentru o mai bună funcţionare.
  • Fiecare grup este constituit din 10-12 persoane, după modelul grupului ucenicilor. Fiecare grup are câte un lider, care este responsabil de coordonarea activităţilor din grupul respectiv. Grupul se adună pentru un timp de rugăciune, părtăşie şi studiu biblic.

De ce biserica Limanuri Bune pune accent pe ucenicizarea în grupuri mici? Iată mai jos câteva principii de bază:

  • implicarea fiecărui membru al bisericii în cunoaşterea tot mai profundă a Domnului Isus Cristos
  • exercitarea darului sau a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în noi
  • împlinirea însărcinării pe care a dat-o Domnul Isus ucenicilor de „a-i învăţa” (Matei 28:20)
  • creşterea de ucenici maturi care să fie capabili la rândul lor să înveţe pe alţii