Lucrarea cu copiii


Ca slujitori ai lui Dumnezeu, chemaţi în lucrarea cu copiii, dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu şi să ducem la îndeplinire mandatul marii trimiteri, încă de la o vârstă fragedă, investind principiile Împărăţiei în viaţa fiecărui copil.

Proverbe 22.6 – „Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”

Prin această lucrarea, urmărim consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor armonioase, care să contribuie la promovarea valorilor biblice în viaţa învăţătorilor şi a copiilor.

OBIECTIVE

  • Relaţia cu Dumnezeu – formaţional, relaţional, devoţional.
  • Relaţia cu Scriptura – informaţional, cunoştinţe biblice, principii de viaţă.
  • Relaţia cu Semenii – bune maniere, manifestarea unui caracter creştin.
  • Relaţia cu Biserica – ca parte a trupului lui Cristos, fiecare este important pentru sănătatea Trupului.
  • Relaţia cu Sine – unici, creaţi de Dumnezeu pentru relaţia cu El.