Slujire la penitenciar


O lucrare măreață, spre slava Lui !

Prin harul Domnului, biserica noastră este implicată în slujirea din penitenciarul Botoșani încă de la începuturile slujirii. Un grup de frați, membrii ai bisericii noastre și câțiva voluntari, merg săptămânal (sâmbătă dimineața) la cei din spatele gratiilor să le predice Evanghelia și să le ofere asistență spirituală. Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare deosebită.