Credincios și fericit


Mesajul transmis de Cezar Vizitiu pe 09.05.2021, zi cunoscută în mod popular drept “duminica Tomei”. Mesajul face referire la diferitele categorii de credincioși, printre care și cea pe care o menționează Domnul Isus Hristos în Ioan 20:29 “Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut”.