Urmează-ți menirea!

Timp de părtășie minunat în prezența Domnului. Am fost BINECUVÂNTAȚI! Înregistrarea slujirii și mesajul din Scriptură…