Viața după nașterea din nou

Părtășie 17 ianuarie 2020

Viața după nașterea din nou.

Mesaj: Ionel Bărbieru – poate fi vizionat AICI