Grupuri mici: Înscrie-te ACUM!

La ”LIMANURI BUNE” toate nevoile credincioşilor sunt importante. Inclusiv, aceea de comuniune unii cu ceilalţi. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie. De aceea, noi credem că ea trebuie împlinită. Cel mai bun mod în care se poate împlini este într-un grup mic. Acolo este cadrul cel mai propice ca un credincios să aibă părtăşie cu alţi credincioşi.

  • Scopul grupurilor mici este ucenicizarea. Aceasta are cel mai bine loc atunci când există posibilitatea realizării părtăşiei frăţeşti şi a slujirii fiecărui membru al grupului, pentru ca fiecare să îşi pună în valoare darul sau darurile primite de la Dumnezeu.
  • Grupurile mici sunt organizate sub forma grupurilor mici deschise, permiţând accesul şi a altor persoane care doresc să participe. În cazul în care grupul devine prea mare, limitându-se astfel creşterea celor din cadrul grupului, grupul se va replica, împărţindu-se în două pentru o mai bună funcţionare.
  • Fiecare grup este constituit din 10-12 persoane, după modelul grupului ucenicilor. Fiecare grup are câte un lider, care este responsabil de coordonarea activităţilor din grupul respectiv. Grupul se adună pentru un timp de rugăciune, părtăşie şi studiu biblic.

De ce biserica Limanuri Bune pune accent pe ucenicizarea în grupuri mici? Iată mai jos câteva principii de bază:

  • implicarea fiecărui membru al bisericii în cunoaşterea tot mai profundă a Domnului Isus Cristos
  • exercitarea darului sau a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în noi
  • împlinirea însărcinării pe care a dat-o Domnul Isus ucenicilor de „a-i învăţa” (Matei 28:20)
  • creşterea de ucenici maturi care să fie capabili la rândul lor să înveţe pe alţii

Vrei să faci parte dintr-un grup de ucenicizare? Înscrie-te ACUM. Lasă datele tale mai jos și vei contactat de cineva din liderii noștri în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

De asemenea, îți poți alege singur grupul din care vrei să faci parte. Scrieți datele personale mai jos alăturat de numele liderului din a cărui grup vrei să faci parte.

  • Lavinia Vizitiu 0749822935
  • Alina Horeanu 0753921794
  • Elisa Bîșcă 0747980579

Am luat la cunoștință prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord cu politica de confidențialitate a Bisericii Limanuri Bune Botoșani. Prin publicarea comentariului vă exprimați acordul.