RUGĂCIUNE PENTRU NAȚIUNE!

Tată bun, Tu creatorul celor știute și neștiute, în Numele singurului Tău Fiu Isus Hristos Domnul nostru, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și ceea ce nu înțelegem.

Mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. În Numele Lui Te rugăm pentru națiunea română să o trezești, să o eliberezi și să o mântuiești!

Recunoaștem cu rușine că nedreptatea, corupția, vulgaritatea, necinstea, violența, neorânudiala, uciderea, neadevărul, furtul, blasfemia, vrăjitoria, farmecele, ghicitoria, neascultarea, nemulțumirea, necredința, destrăbălarea, hula, amenințarea, disprețul, îndoiala, frica, îngrijorarea, zgârcenia și nesupunerea sunt practicate și împiedică propășirea națiunii.

Ne așezăm sub autoritatea Numelui Tău, a Domnului Isus, recunoaștem jertfa Ta și Sângele vărsat de Tine ca singura autoritate supremă peste orice altă autoritate omenească.

În Numele Tău și al Domnului Isus dezaprobăm, condamnăm, ne lepădăm și ne dezicem de toate aceste fapte care împovărează națiunea.

Ne rugăm pentru armonia familiei biblice, pentru responsabilitatea ei și pentru conduita membrilor care o alcătuiesc.

Te rugăm să binecuvântezi vârstnicii, părinții și generațiile care vor urma! Proclamăm eliberare deplină, trezire națională și întoarcere la credință cu pocăință. Doamne, noi recunoaștem că ne-ai creat, L-ai trimis pe Fiul Tău să mântuiești lumea cu iubire, iar pe Duhul Sfânt L-ai trimis pentru a ne convinge, a ne mângâia și a ne conduce.

În Numele Domnului Isus ne-am rugat și Îți mulțumim că lucrezi cu putere și cu înțelepciune!

Petru Huțuțui, pastor