Evocare

Evocare

“Iată Omul”! Le-a zis Pilat. S-a întrupat de la Duhul Sfânt prin fecioara Maria în Orientul apropiat, a crescut, a trăit demn și modest, făcând oamenilor numai bine. Până la vârsta de 30 de ani a trudit într-un atelier de tâmplar, apoi trei ani şi jumătate a umblat predicator călător, formând un grup de ucenici din medii diferite.

N-a avut casă, n-a avut nici familie. N-a studiat la nici o Universitate, n-a călcat în niciunul din marile oraşe ale lumii, n-a avut nici o licenţă și n-a călătorit departe de locul unde s-a născut.

Încă din tinereţe, opinia publică s-a ridicat împotriva Lui, a fost dat pe mâna duşmanilor, a fost batjocorit, arestat, anchetat și condamnat la moarte, răstignit pe o cruce între doi tâlhari. În timp ce murea, duşmanii trăgeau la sorţi pentru cămaşa Lui: singura-I avere.

A fost răstignit și omorât ca păcătos, deși nu a greșit niciodată, apoi a fost pus într-un mormânt, dăruit de către unul din ucenicii săi.

DOUĂZECI DE SECOLE S-AU SCURS DE ATUNCI şi afirmăm cu toată convingerea că astăzi, EL, este piatra de căpătâi a rasei umane.

N-a scris niciun rând care să rămână, doar câteva cuvinte formate pe nisip, necitite, care au dispărut.Totusi nici o bibliotecă din lume nu poate să cuprindă cărţile care s-au scris despre EL.

N-a compus niciun vers, dar EL este subiectul celor mai multe cântece spirituale care au mângâiat peste veacuri inimile oamenilor.

N-a studiat fizica, filosofia, matematica, medicina, psihiatria sau altă știință, dar nici un om din lume n-a tămăduit atâţia bolnavi câţi a tămăduit Omul Isus.

N-a comandat nici o armată, n-a mărşăluit soldați, dar niciun general de oşti n-a câştigat atâtea inimi rebele şi n-a avut atâţia voluntari sub steagurile lui, câţi are acest Om.

Numele marilor oameni de stat ai lumii, a filosofilor, a savanților, revoluţionarilor și anarhiştilor au apărut pentru o vreme în istorie, apoi au dispărut.

Odată cu trecerea din viața pământească, ecoul oricărui nume de om se stinge, până se dă uitării. Numele ISUS însă, strălucește cu fiecare generație, mai mult și mai puternic.

Irod nu L-a putut ascunde, moartea nu L-a putut învinge și ostașii nu i-au putut fereca mormântul. Dumnezeu însă, L-a înviat din morți. Patruzeci de zile s-a arătat oamenilor în diferite locuri apoi, S-a înălțat la cer.

EL şade pe cel mai înalt loc în slava cerurilor, este adorat de sfinţi și venerat de îngeri. Este stăpân peste toate și proclamat de DUMNEZEU TATĂL ca DOMNUL DOMNILOR ŞI ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR.

Numele LUI este ISUS CHRISTOS. Jertfa martirilor, strădania sfinților și așteptarea credincioșilor, au rădăcini adânci în promisiunea Lui că se va întoarce cu răsplătirile în curând.

Prin El, legile omenești, suferința și moartea au fost învinse pentru că, Hristos a ÎNVIAT și este viu!…

https://www.facebook.com/333411883347074/videos/518158288853979/