Cutezătorul DUMITRU CORNILESCU

CUTEZĂTORUL DUMITRU CORNILESCU

Ziua de 4 aprilie are o importanță aparte pentru credincioșii evanghelici din România deoarece la această dată, în anul 1891, s-a născut Dumitru Cornilescu, omul care, NEABĂTUT, a tradus Biblia pentru poporul român. Cu rădăcini în comuna Slașoma din județul Mehedinți, descendent din învățători și preoți, după ce a absolvit clasele primare și gimnaziale alege să studieze teologia la București. Se remarcă prin caracterul său harnic și ascultător, slujește și crește la biserica „Cuibul cu Barză“, lângă mentorul său, preotul Tudor Popescu.

După absolvirea seminarului, învestit în slujire ca ierodiacon, este detașat în micuța localitate de provincie Huși, din estul României. Incomod pentru unii, cum era generalul Rusescu, este mutat la Mănăstirea Dobrovăț din județul Iași. La acea vreme în Elveția locuia prințesa Ralu Călimachi descendentă din Dimitrie Sturza.

De acolo, privind în urmă, prințesa constată că nevoia cea mai mare a poporului român este Biblia. Preocupată de rezolvarea acestei nevoi, află despre un tânăr abil, inteligent, cunoscător al mai multor limbi de circulație mondială și dăruit slujirii, care deja lucra la editarea și distribuirea unor calendare educative – Dumitru Cornilescu. L-a contactat și i-a făcut propunerea traducerii Bibliei într-un limbaj actualizat și agreat de publicul interesat.

În perioada anilor 1914-1921, în conacul Călimachi din Stâncești, lângă Botoșani, lipsit de cele mai elementare posibilități necesare unui asemenea proiect, NEABĂTUT, DUMITRU CORNILESCU a tradus Biblia pe care și astăzi o citim cu plăcere. Adoptată de Societatea Biblică Britanică în 1923 și publicată în 1924 cu revizuiri, traducerea Cornilescu a rămas până în prezent cea mai răspândită versiune în rândul confesiunilor evanghelice protestante și neoprotestante.

În timpul traducerii, asemeni lui Martin Luther, ajungând la epistola către Romani, are o iluminare personală și hotărăște să se pocăiască. Supraviețuind războiului, este contactat de un grup de ostași preocupați de sufletul lor pe care îi îndrumă, cu care se roagă, citesc Biblia împreună și, în ciuda tuturor riscurilor, cântă cântări de laudă în devenirea lor ca ucenici ai Domnului Hristos.
În urma unor puternice divergențe doctrinare cu cercurile teologice ale vremii, Cornilescu este sfătuit de însuși Patriarhul Miron Cristea ca pentru binele lui să plece pentru o vreme din România.

Părăsind propria țară, ajunge în Germania, în Anglia, în America, apoi în Elveția, la Montreux. Aici s-a căsătorit și a fost vizitat de către pastorul Iosif Țon, care l-a surprins cu mâna dreaptă semi-paralizată, dar foarte bucuros că românii nu l-au uitat.
Pe data de 27 august 1975, după o viață trăită cu scop și o slujire bogată, a plecat la Cel pentru care a trăit..

“Un secol urmează altui secol – Biblia rămâne.
• Împărățiile se ridică, cad și sunt uitate – Biblia rămâne.
• O dinastie urmează după alta – Biblia rămâne.
• Regii sunt încoronați și li se ia coroana – Biblia rămâne.
• Împărații decretează exterminarea ei – Biblia rămâne.
• Este disprețuită și ruptă în bucăți – Biblia rămâne.
• Furtuni de ură trec peste ea – Biblia rămâne.
• Ateii o ocărăsc și o critică – Biblia rămâne.
• Agnosticii zâmbesc cinici – Biblia rămâne.
• Calamburiștii profani o caricaturizează – Biblia rămâne.
• Necredincioșii o abandonează – Biblia rămâne.
• Criticii îi neagă inspirația divină – Biblia rămâne.
• Fulgere de mânie o izbesc – Biblia rămâne.
• O nicovală care a uzat un milion de ciocane – Biblia rămâne.
• I se dă foc – Biblia rămâne.
• S-a aruncat în ea cu săgețile urii – Biblia rămâne.
• Radicaliștii vorbesc emfatic și cu entuziasm despre ea – Biblia rămâne.
• Ceața sofismului o ascunde pentru un timp – Biblia rămâne.
• Dinții timpului o rod, dar nu o consumă – Biblia rămâne.
• Păgânii profețesc abandonarea ei – Biblia rămâne.
• Modernismul încearcă să ne convingă că nu este necesară – Biblia rămâne.
• Fanaticii nebuni o denunță – Biblia rămâne.
• Biblia este autostrada lui Dumnezeu către Cer.
• Biblia este lumină pe cărare în cea mai neagră noapte.
• Biblia îi învață pe oamenii de afaceri integritatea și corectitudinea.
• Biblia este un bun consilier la necaz.
• Biblia îi trezește pe bărbații și pe femeile adâncite în păcat.
• Biblia răspunde la toate întrebările mari ale vieții.
• Biblia rezolvă toate marile probleme ale vieții.
• Biblia este o fortăreață adesea atacată, dar niciodată cucerită.
• Înțelepciunea ei este poruncitoare și logica ei convingătoare.
• Cuvântul de ordine al Bibliei este mântuirea, iar scopul ei este viața veșnică.
• Biblia nimicește toate pretențiile.
• Biblia privește înainte, de jur împrejur și în sus.
• Biblia dăinuiește mai mult, te înalță mai mult, iubește mai mult, ajută mai mult, consideră mai mult și depășește toate celelalte cărți.
• Pune-ți încrederea în ea, iubește-o, ascult-o și viața veșnică este a ta.” Thomas E. Trask (Întoarcerea la Cuvânt)

Petru Huțuțui, pastor