Biruinta prin post

BIRUINȚĂ PRIN POST

Postul este o parte din închinarea omului credincios lui Dumnezeu. Postul este practicat în momente speciale, cu dăruirea întregii ființe pentru desprinderea de preocupările obișnuite. Postul poate fi considerat o formă de jertfire, angajament și luptă în vederea punerii deoparte pentru Dumnezeu. Postul are în vedere separarea de plăcerile lumești și umblarea în voia lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Postul, ca parte a închinării, caracterizează omul care dorește să fie credincios, ascultător, smerit și iertător.

Practicarea postului după Scriptură, conduce la binecuvântări (Isaia 58:8-14): * rugăciuni ascultate; • unitate între frați și în familie; • o mărturie bună; • vindecare de boli; • umplerea cu Duhul Sfânt; • eliberare de influențe străine; • binecuvântarea materială; • călăuzirea Domnului;

Matei 6:17, 18 – Domnul răsplătește…