Post și rugăciune


POSTUL

Este starea de angajament și dăruire periodică, pentru creștinul în a cărui viață, închinarea este o normalitate, indiferent de rigorile ei.

Cerințele postului sunt:

 • Să fie în relații bune cu semenii.
 • Să aibă scop curat.
 • Să nu fie practicat de fațadă, ca o paradă.
 • Să fie împletit cu milostenie, dărnicie și iertare.
 • Să nu fie practicat din obligație.
 • Să aibă ca scop ÎNCHINAREA cu rugăciune și post.
 • Să fie făcut în smerenie, iar relațiile cu semenii rezolvate.

Beneficiile postului sunt:

 • Plinătatea Duhului Sfânt,
 • Rugăciuni ascultate,
 • Vindecarea trupului,
 • Putere fizică,
 • Biruință asupra duhurilor rele,
 • Biruință asupra păcatului,
 • Lucrează sfințirea,
 • Lucrează la mărturiea cea bună,
 • Aduc binecuvântare economică,
 • Conduc la propășire socială,
 • Oferă călăuzire și iluminare în luarea deciziilor, etc.