Cine este Duhul Sfânt?

CINE ESTE DUHUL SFÂNT?

În timpul ultimei cine, Isus le-a spus ucenicilor – elevii care Îi fuseseră prieteni timp de trei ani – că El avea să plece. Din fericire, Isus le-a explicat și motivul. Tatăl L-a trimis pe Fiul să îndeplinească o anumită lucrare, pentru a confirma iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu avea să demonstreze această iubire sacrificându-Și Fiul.

După ce Fiul avea să-Și ducă la îndeplinire lucrarea pe cruce, să învieze din morți și să se ducă la cer, El avea să trimită Duhul. Persoana divină care avea să vină, Îi va ajuta să înțeleagă tot ceea ce spusese El. Ceva ce era peste inteligența, talentele și pregătirea lor. Ajutorul venise și, deși Isus plecase, Duhul invizibil locuia acum în ei și le dădea putere. Nici o învățătură exterioară nu se poate compara cu puterea interioară a Duhului Sfânt.
Biserica creștină s-a născut prin puterea Duhului. O comunitate de credincioși care iubea din inimă cuvântul lui Dumnezeu și era devotată învățăturii apostolilor. Nu era nevoie ca cineva să insiste sau să îi oblige pe credincioși să iubească cuvântul. Duhul din ei era cel care le trezea această iubire. Același Duh care a scris Biblia a creat și setea în interiorul lor.
Multor oameni le este ușor să se relaționeze la Dumnezeu Tatăl și Isus Fiul, dar, când vine vorba despre rolul Duhului în viețile lor, nu au o imagine clară cu privire la persoana sau la activitatea Lui. Dacă primii creștini ar trăi în zilele noastre, oare ar recunoaște ceea ce numim noi astăzi creștinism? Ce mare pierdere suferim când nu așteptăm ca Duhul să vină așa cum a fost promis!

“Nu mă pot gândi la nimic altceva care să vă poată schimba viața de rugăciune, studiul Cuvântului lui Dumnezeu și experiența din timpul închinării în biserică mai profund decât a-L invita pe Duhul Sfânt să vă fie alături într-un mod proaspăt. Există un singur lucru mai puternic decât a-L vedea pe Duhul Sfânt la lucru în viața cuiva – și anume a-L vedea la lucru în viețile voastre.

Dacă doriți putere, încredere, bucurie, pace și mai multă iubire în viețile voastre, cereți-I Duhului să vină și să facă ceva nou în voi. Dar vă promit că, atunci când o va face, viața voastră spirituală va înceta să mai fie aridă și mecanică. În schimb, va fi plină de uimire în fața puterii Duhului și a minunii bunătății lui Dumnezeu. Este timpul să ne întoarcem la tipul de credință pe care îl vedem la biserica din Noul Testament. Ei au crezut în cuvântul lui Cristos, au așteptat ca Duhul să facă lucruri mărețe, iar El le-a realizat așa cum a fost promis. El dorește să facă aceleași lucruri pentru noi astăzi.”

Jim Cymbala – Duhul care te ridică