Proiect social

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea – Sfânta Scriptură / Proverbe 19:17-18